Tvorba Dark Train

Česky | EnglishV tomto článku bychom vás rádi seznámili s postupem tvorby a filozofií vizuálu hry Dark Train. Vše, co se v díle nachází je nejprve vyřezáno z papíru. Následně vzniknou perokresby a poté přijde na řadu digitalizace a postprodukce vyřezaných materiálů. Paralelně s digitálním světem hry roste i její fyzický model v reálném světě společně s obrovským archívem námi ručně dělaných kreseb. To se mimo jiné promítá i do samotného tématu a postupu tvorby díla. Od počátku chceme hru udržet v rámci tzv. ploškové animace.

making of dark-train
Pro náš záměr je tato technika dostatečně bohatá a v České republice má i hlubokou tradici, ke které chováme úctu. V předešlých letech jsme tímto způsobem vytvořili například krátké animované filmy Sirka a Krabička. Zkoušíme, kam až můžeme s kombinováním různých technik a struktur papíru zajít. Našli jsme kupříkladu papíry, které dobře zastoupí dokonce sklo či led. Pracujeme také s rozvržením, kde bílý papír představuje den a černý noc. Veškeré vytvořené papírové modely a ruční kresby digitalizujeme skenerem. Následně tvary a kompozice upravujeme a skládáme ve photoshopu. Dalším krokem je vytvoření atlasů pro engine Unity, přičemž následuje skladba do finální scény nebo kompozice.
making of dark train   making of dark train   making of dark train   making of dark train   making of dark train   making of dark train   making of dark train