Příběh Dark Train

Česky | English

Po mnoha letech intenzivní práce D. W.Tagrezbung úspěšně dokončil zakázku, o které vypráví část zachovalé korespondence…
dark train symbol
 

Drahý D. W. Tagrezbungu…

dále si Vás dovolím oslovovat Dietrichu. Především proto, že jste pro mne již pracoval a já si Vašeho vynálezu velice cením. Není dne, kdy bych jej s vděkem nepoužil. Proto se na Vás po letech obracím s další prosbou, jež jak doufám nezůstane ve stínu Vašeho zájmu a talentu. Domnívám se, že právě v těchto dnech přišel čas vzít v úvahu odměnu, kterou jsem Vám v minulosti nabízel. Ta odměna stále platí a její znění není nutno opakovat. Chcete-li ji odmítnout, jako tomu bylo u předešlé zakázky, nebudu nic namítat a vyrovnáme se klasickým způsobem. Avšak zvažte ji Dietrichu už jen kvůli svým dovednostem.

dark train blueprint  

Nyní s dovolením přejdu k předmětu samotné zakázky. Váš vynález mi umožnil mnoho. Mou zvědavost však ukojil pouze částečně. Prosím Dietrichu, vytvořte pro mne model lidského světa. Obsáhněte v něm vše, co uznáte za důležité. Ukažte mi povahu Vaší kultury i civilizace. Vysvětlete mi, jaká je vůči prostředí, v němž žijete a kde vznikla. Rád bych všechny ty změny viděl. Představuji si krásu v zcela rozličných podmínkách. Skutečně existuje něco tak pohádkového jako roční období? Uvidím krajinu zkreslenou architekturou, nebo je tomu naopak? To jak model zpracujete a kam přesně jednotlivá témata zaměříte, nechám zcela na Vás. Osobně ale preferuji, aby model byl zasazen do Vaší současnosti. Dozajista mi můžete také ukázat, jak vypadá Váš původ, pokrok a s tím vším spojená víra.

Posledně jste mi vyčítal, že je má zakázka plná protikladů. V tomto ohledu Vás nezklamu, neboť ani tentokrát tomu nebude jinak. Nepřeji si, abyste v modelu zpracoval lidskou tvář. Důvody znáte. Prosím vyhněte se i samotným lidem. Jenom v případech kdy to bude opravdu nezbytné, můžete použít zahalenou postavu. Pevně věřím, že ve Vašem světě se nehýbají pouze lidé. Musím zdůraznit, že mi nevadí důsledky lidských činů, naopak. Určitě si o mně myslíte, že mi uniká podstata. Lidský svět je přeci jen tvořen především lidmi a vše ostatní je spíše druhotné. Mohu Vás Dietrichu ujistit, že tomu já nemohu uvěřit, ani kdybych chtěl. Pokud vím, tak jste se mi v jednom starším dopise svěřil, že nabýváte pocitu, jako by jediným lidským námětem byla smrt. Vysvětlil jste mi tenkrát hroby a sochy. Všechno to kam vkládáte důvěru, abyste nezapomněli. Ani já jsem nezapomněl Dietrichu, a proto Vás nyní prosím, vložte vše lidské, avšak bez lidí do zmíněného modelu.

dark train depo  

Nemám sebemenších pochyb o tom, že to zvládnete. Přesto však musím vyjádřit své obavy z cesty, jenž musí model urazit pro dokončení své mise. Není napříč našimi světy horší protivník než Průhledná země. Dodnes se divím, že se podařilo přes nevyzpytatelné území položit koleje. Pletl bych se, kdybych si myslel, že za stavbou stojí Vámi navržené stroje? Kam nakonec propojení našich zemí vedlo? Samozřejmě i řešení přepravy modelu je zcela na Vás, ale domnívám se, že nejbezpečnějším řešením by bylo použít vlak. Jen těžko se můžeme domnívat, jak dlouho cesta potrvá, nebo jaké nástrahy v sobě Průhledná země skrývá. Věřím však, že dobře navržený vlak by mohl všechny obtíže zvládnout.

Pokud nejste zakázkou příliš zaskočen a souhlasíte s ní, prosím pusťte se do práce. Jak dobře víte, je mi vcelku jedno, kdy bude model hotový. Vám však nikoli, nejste takový. Doufám, že krom odměny Vás bude v práci motivovat také má nezměrná zvědavost. Kdybych jen dokázal napsat, jak moc se těším.

Přeji Vám Dietrichu hodně sil. S pozdravem …