Herní mechaniky Dark Train

Česky | English

Dark Train Game Mechanics

Vagóny, sběrače, vlaková souprava

Jednou ze základních herních mechanik je systém řazení čtyř vagónů vlakové soupravy Dark Train. Hráč v roli hlavní postavy Ann 2.35f tento systém ovládá, čímž určuje pořadí všech vagónů. Vlaková souprava na základě dostupných kombinací generuje vnitřní obsah svých vagonů, které převáží určité části modelu lidského světa. Ty lze libovolně prozkoumávat a rozkrývat jejich hádanky. Vnitřní prostředí vagónů se dále odvíjí také od toho, jakými zdroji v daný čas vlak disponuje.

Dark Train Game Mechanics 2  

U vagónů se rozlišují dva elementární stavy:

1. Základní – regulační komory mezi vagóny jsou vypnuty = vagóny zůstávají ve své základní podobě

2. Ovlivněné – regulační komory mezi vagóny jsou zapnuty = vagóny se ovlivňují dle vzájemného seřazení

Dark Train Game Mechanics 3

Hratelnost hlavní postavy Ann 2.35f je založená na dvou vrstvách:

1. Založená na fyzice – Ann 2.35f přirozeným pohybem koliduje s užitečnými objekty nebo samotným prostředím

2. Založená na kliknutí – Ann 2.35f může pouhým kliknutím na světélkující předměty přivolat neomylné rameno herního inventáře

Dark Train Game Mechanics 4  

K obstarávání jednotlivých zdrojů, kterými jsou voda, oheň a elektřina slouží na vlakové soupravě speciální sběrače. Stačí je pouze aktivovat ve správný okamžik (sběrač vody když prší atd.). Tyto sběrače fungují oboustranně, a to tak, že ve strojovně vlaku je možné jejich funkce převrátit. Sběrač, jehož funkce je převrácena, neslouží ke sběru, ale k vypouštění. Má-li například hráč nasbíráno dostatečné množství vody, může se podílet na hašení požáru. Pokud se hráč během jízdy nestará o pravidelný přísun zdrojů, projeví se tento nedostatek i uvnitř vagonů. Je-li v některém z vagonů pro jeho řádný běh potřebný oheň nebo voda a vlaková souprava těmito zdroji nedisponuje, nebude potřebný vagon fungovat správně.

Dark Train Game Mechanics 5  

Dark Train Game Mechanics 6

Dark Train Game Mechanics 7  

Jak z uvedeného příkladu plyne, převrácené sběrače – tedy vypouštěče – umožňují hráči ovlivnit svět, jímž projíždí. Pouze však za předpokladů, že své zdroje svědomitě doplňuje. Většina základních funkcí vlakové soupravy (i když omezeně) dokáže fungovat i s poměrně malými nároky na zdroje.

Za Paperash, Dominik, Vojtěch a Zdeněk