Game mechanics of Dark Train

Česky | English

Dark Train Game Mechanics

Wagons, collectors, train unit control

One of the main Dark Train game mechanics is “shuffling system with wagons”. As a player, you take the role of main character Ann 2.35f who controls this system. We can call it combinatorics and even though it is quite mathematical, we would not be so far away from the truth. By changing positions of four wagons you can change what is inside of them. There are four wagons and every one carries a different part of the human-world model. Each part of a model hides unique environment and riddles to solve. Another thing is that the inside part of wagons is influenced not only by the order but also by the number of available resources the train can dispose of.

Dark Train Game Mechanics 2   Dark Train Game Mechanics 3  

The gameplay of main character Ann 2.35f is based on two interacting layers:

1. Physical based – Ann 2.35f naturally collide with useful object or whole environment

2. Click based – Ann 2.35f could interact with glowing items, buttons by a simple click – to call “glorious inventory arm”

Dark Train Game Mechanics 4  

To obtain resources you can use mechanical collectors attatched to the train. You just need to activate them in the right time. Again, for example if you want to collect water, you have to activate the (water collector when it is raining etc.).

Now, there is a second function these collectors have. They can also release resources out of the train. You can change wheater you want to collect or release the resource in the engine room which is located on the top of the train. Last example for today, if you have a lot of water collected, you can take out fires and save houses in the city you ride through.

Dark Train Game Mechanics 5     Dark Train Game Mechanics 6   Dark Train Game Mechanics 7  

These reverted collectors – emmitors – provides the player with a major way to influence the outside world. With that you can directly change how the city events will occur. You will get most out of these events when your train is carefully supplied with all the resources. Beware, Dark Train can also function with very little demands on resources, but that is not optimal, so try to keep them at maximum!

For Paperash, Dominik, Vojtěch a Zdeněk
Tagged

Herní mechaniky Dark Train

Česky | English

Dark Train Game Mechanics

Vagóny, sběrače, vlaková souprava

Jednou ze základních herních mechanik je systém řazení čtyř vagónů vlakové soupravy Dark Train. Hráč v roli hlavní postavy Ann 2.35f tento systém ovládá, čímž určuje pořadí všech vagónů. Vlaková souprava na základě dostupných kombinací generuje vnitřní obsah svých vagonů, které převáží určité části modelu lidského světa. Ty lze libovolně prozkoumávat a rozkrývat jejich hádanky. Vnitřní prostředí vagónů se dále odvíjí také od toho, jakými zdroji v daný čas vlak disponuje.

Dark Train Game Mechanics 2  

U vagónů se rozlišují dva elementární stavy:

1. Základní – regulační komory mezi vagóny jsou vypnuty = vagóny zůstávají ve své základní podobě

2. Ovlivněné – regulační komory mezi vagóny jsou zapnuty = vagóny se ovlivňují dle vzájemného seřazení

Dark Train Game Mechanics 3

Hratelnost hlavní postavy Ann 2.35f je založená na dvou vrstvách:

1. Založená na fyzice – Ann 2.35f přirozeným pohybem koliduje s užitečnými objekty nebo samotným prostředím

2. Založená na kliknutí – Ann 2.35f může pouhým kliknutím na světélkující předměty přivolat neomylné rameno herního inventáře

Dark Train Game Mechanics 4  

K obstarávání jednotlivých zdrojů, kterými jsou voda, oheň a elektřina slouží na vlakové soupravě speciální sběrače. Stačí je pouze aktivovat ve správný okamžik (sběrač vody když prší atd.). Tyto sběrače fungují oboustranně, a to tak, že ve strojovně vlaku je možné jejich funkce převrátit. Sběrač, jehož funkce je převrácena, neslouží ke sběru, ale k vypouštění. Má-li například hráč nasbíráno dostatečné množství vody, může se podílet na hašení požáru. Pokud se hráč během jízdy nestará o pravidelný přísun zdrojů, projeví se tento nedostatek i uvnitř vagonů. Je-li v některém z vagonů pro jeho řádný běh potřebný oheň nebo voda a vlaková souprava těmito zdroji nedisponuje, nebude potřebný vagon fungovat správně.

Dark Train Game Mechanics 5  

Dark Train Game Mechanics 6

Dark Train Game Mechanics 7  

Jak z uvedeného příkladu plyne, převrácené sběrače – tedy vypouštěče – umožňují hráči ovlivnit svět, jímž projíždí. Pouze však za předpokladů, že své zdroje svědomitě doplňuje. Většina základních funkcí vlakové soupravy (i když omezeně) dokáže fungovat i s poměrně malými nároky na zdroje.

Za Paperash, Dominik, Vojtěch a Zdeněk